O NAS

DANE SPÓŁKI:

ADA.COM.PL  SP.  Z O.O.
ul. Krzywoustego 2A, 58-130 Żarów,
NIP: 8842671147,  REGON: 020808330
KRS: 0000311285 – IX WYDZ. GOSP – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Kapitał zakładowy spółki: 30.000,00 zł.

adres działalności: 58-100 Świdnica, ul. A.Krajowej 7/3
e-mail: biuro@ada.com.pl, tel. +48 607 169 565