DORADZTWO IT

DORADZTWO ITDobór odpowiednich systemów informatycznych w firmie przekłada się na zwiększenie efektywności procesów, usprawnienie komunikacji i obiegu informacji, oraz redukcję kosztów. Dlatego to właśnie wybory dokonane w sferze IT w coraz większym stopniu decydują o sprawności działania przedsiębiorstw i osiąganej przez nich przewadze konkurencyjnej. W dopasowaniu jak najlepszych rozwiązań dla danej firmy spośród ogromnej liczby wciąż modyfikowanych ofert dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej, pomaga nasza firma.
Istotą usług doradczych w tym obszarze jest zapewnienie wsparcia właściwym procesom biznesowym, co pozawala na sprawne zarządzanie firmą. Działania te obejmują czynności związane z określeniem potrzeb technologicznych danej firmy, planowaniem rozwoju , doborem i wdrożeniem odpowiedniej infrastruktury informatycznej, jaki i zarządzanie już istniejącą. Doradztwo IT obejmuje bardzo szeroki zakres działań, wśród których należy wymienić: analiza potrzeb informatycznych firmy, wsparcie organizacji pracy działu informatyki, budowa systemów informatycznych nadzór techniczny, projektowanie obiegu informacji w firmie, ocena projektów inwestycyjnych w obszarze IT, doradztwo i wsparcie technologiczne, reorganizacja procesów biznesowych z dostosowaniem do IT, integracja systemów IT.